Suomen englanninopettajat ry

 

Suomen englanninopettajat ry on englannin kielen opettajien pedagoginen etujärjestö, joka on perustettu vuonna 1948. Se on Suomen kieltenopettajien liiton SUKOL ry:n suurin jäsenjärjestö. Yhdistykseen kuuluu noin 2500 jäsentä, jotka ovat peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, aikuiskoulutuskeskusten ja yliopistojen englanninopettajia.

Yhdistykseen voi liittyäSUKOLin jäsenenä maksamalla jäsenmaksun 17 €.

Suomen englanninopettajat ry valvoo jäsentensä pedagogisia ja ammatillisia etuja yhteistyössä Opetusalan Ammattijärjestön OAJ ry:n sekä SUKOL ry:n kanssa.

 

 

 

Suomen englanninopettajat ry:


* järjestää jäsenilleen täydennys- ja jatkokoulutuskursseja Suomessa, Yhdysvalloissa, Englannissa jne.
* järjestää rinnakkais- ja täydennyskoulutusta SUKOLin koulutuspäivien yhteydessä
* myöntää jäsenilleen stipendejä, apurahoja ja palkintoja opetushallituksen, the British Councilin ja Yhdysvaltain
   suurlähetystön lehdistö- ja kulttuuriosaston avustamana
* tuottaa oppimateriaalia (lukion harjoitus- ja koesarja 'Test and Train', 6. luokan koe, ammatillisen II asteen materiaali,
  preliminäärikoe ym.)
* laatii yo-kirjoitusten pisteytyssuosituksia  
* järjestää kilpailuja oppilaille (kirjoituskilpailut ym.)
* palvelee jäsenkuntaa ja tiedottaa toiminnastaan toimistonsa välityksellä, SUKOLin julkaiseman Tempus -lehden
  englanninopettajain sihteerinpalstalla, verkkosivuillaan sekä oman jäsenjulkaisunsa Yours Trulyn kautta

 

Suomen englanninopettajat ry:n tavoitteena on pyrkiä siihen, että

* ala-asteella englantia opettavat koulutetut kieltenopettajat 
* ryhmäkoko on riittävän pieni kaikilla asteilla mahdollisimman tehokkaan kielenopetuksen takaamiseksi
* kieltenopetus myös toisella asteella tapahtuu pääsääntöisesti lähiopetuksena
* ylioppilastutkinto vastaa valtakunnallisia opetussuunnitelmien perusteita ja tutkintoa kehitettäessä otetaan huomioon
  opettajien näkemykset
* järjestetään opettajille uusien ja ajanmukaisten opetusmenetelmien jatko- ja täydennyskoulutusta
* tuetaan opettajien oman kielitaidon ylläpitämistä
* jäsenkelpoiset englanninopettajat kuuluvat yhdistykseen
* yhdistyksen asema ja edustus kansainvälisessä toiminnassa vankentuu ja laajenee

 

Yhteistyökumppaneitamme ovat Embassy of the United States of America, the British Council, the Canadien Embassy, the Finnish Institute in London, the Finnish-British Society, the League of Finnish-American Societies in Finland ja the Embassy of Ireland sekä useat kansainväiset järjestöt.

Suomen englanninopettajat ry kuuluu seuraaviin kansainvälisiin järjestöihin: IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language), TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages), NACS (Nordic Association for Canadian Studies), NAAS (Nordic Association for American Studies) ja FIPLV (Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes).

 

Jokaisen englanninopettajan tulisi muistaa, että asioihin voi vaikuttaa parhaiten olemalla yhdistyksen jäsen!