SUOMEN ENGLANNINOPETTAJAT ry • ENGELSKLÄRARNA I FINLAND rf
THE ASSOCIATION OF TEACHERS OF ENGLISH IN FINLAND

JÄSENSTIPENDIN HAKULOMAKE

Hakijan nimi ________________________________________________________________________________

Kotiosoite ___________________________________________________________________________________

Puhelin kotiin _______________________________________________________________________________

Tilinumero , jolle mahdollinen stipendi maksetaan _____________________________________________

Syntymäaika ____________ Tutkinto ja suoritusvuosi ____________________________________________

Opetusaste ____________ Yhdistykseen liittymisaika ___________________________________________

Työpaikka, osoite ja puhelin _________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Haettavan apurahan kohde ja toteutumisajankohta ____________________________________________

________________________________________________

Kurssimatkan kokonaiskustannukset ________________________________________________

Milloin olet viimeksi saanut Suomen englanninopettajat ry:n stipendin ___________________________

Liitteenä on toimitettava kuluerittely arvioiduista kuluista sekä matka-/kurssiohjelma. Lisätiedot
voit tarvittaessa kirjoittaa lomakkeen kääntöpuolelle.

Päiväys ______________________________ Allekirjoitus ___________________________________________

Huomaa

Stipendejä myönnetään Suomen englanninopettajat ry:n jäsenille yleensä vain ulkomailla tapahtuvaan täydennyskoulutukseen.
Koulutus, johon stipendiä haetaan, järjestetään tänä vuonna. Etusija annetaan yhdistyksen omiin koulutusohjelmiin osallistuville.
Hakija ei ole saanut jäsenstipendiämme kahtena edellisenä vuotena. Vähimmäisjäsenyysaika on 1 vuosi.
Hakemuksessa ilmoitetut ammattiin ja järjestötoimintaan liittyvät erityisansiot, samoin kuin vaikea taloudellinen asema pyritään ottamaan huomioon.
Hakijoille ilmoitetaan kirjallisesti stipendin myöntämisestä touko-kesäkuussa.
Stipendi maksetaan jälkikäteen, jos ei toisin ilmoiteta, kun osallistumistodistusjäljennös ja /tai maksukuittikopiot on lähetetty yhdistyksen toimistoon.
Selvitys stipendin käytöstä on toimitettava myöntämisvuoden syyskuun loppuun mennessä.
Pyydämme ilmoittamaan välittömästi, jos et voi osallistua kurssille, jolle olet apurahaa hakenut.
Palauta hakulomake 30.4.2018 mennessä osoitteeseen Suomen englanninopettajat ry, Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki.